Jeugdredders

Elk jaar op de eerste donderdag van oktober starten wij met een nieuwe cursus ‘Jeugdredder’. Hierbij kiezen wij voor de succesvolle formule die kennis, sport en spel met elkaar combineert.

De lessen vinden elke donderdag plaats om 20u in het stedelijk zwembad van Oostende.

Er wordt stipt om 20u gestart! Aanmelden aan het zwembad gebeurt om 19u45.

 

Voor de cursus 2018 – 2019 starten we op donderdag 4 oktober.

Lees goed de toelatingsvoorwaarden alvorens in te schrijven. Kandidaten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zullen helaas geweigerd worden.

Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier (onderaan de pagina terug te vinden).

De inschrijving is pas compleet als het volledige bedrag van 65,00 euro is overgemaakt op het rekeningnummer BE59 6528 4813 3326 met als mededeling ‘naam.voornaam – jeugdredderscursus 2018’ 

TOELATINGSVOORWAARDEN

INDHOUD

 

VOORWAARDEN OM TE SLAGEN

De cursist moet aan enkele voorwaarden voldoen om het attest jeugdredder te behalen:

 

PERIODE

 

PRIJS

De cursus Jeugdredder kost 65,00 euro inschrijvingsgeld met een bijkomende kost van 1,00 euro voor het gebruik van het zwembad tijdens de trainingen. Deze euro wordt voor elke training afgegeven aan de lesgever ter plaatse.

 

TRAINERS

Pauline Van Hoecke

Guillaume Le Berre

Reddersclub Oostende ondertekende de Panathlon verklaring, die gedragsregels vastlegt in het nastreven van positieve waarden in de jeugdsport.

Contact/vragen: jeugdredders@reddersclub.be

Inschrijvingsformulier-jeugdredderscursus 2018-2019

Jeugdreddersteam

23.06.2015

Afbeelding jeugdreddersteam

De lesgevers van het jeugdreddersteam bestaat uit 3 bachelors  en 1 master lichamelijk opvoeding. Hierdoor zijn alle lessen steeds van hoge kwaliteit. Daarnaast hebben alle lesgevers hun diploma postoverste en hoger redder hierdoor is er steeds een link naar de praktijk.

Reanimatie

23.06.2015

Afbeelding reanimatie-oefening

Om onze jeugdredders volledig voor te bereiden op de opleidingen tot redder werken we samen met het Wobra om reanimatie sessies te verzorgen.

Praktijkbezoeken

23.06.2015

Afbeelding praktijkbezoeken

Om de jongeren steeds te prikkelen geven we niet steeds les maar zorgen we ook voor een paar praktijkbezoeken. Zo staat een bezoek aan het Henri Serruys ziekenhuis en aan de brandweer steeds op de planning.

Vernieuwing

23.06.2015

Afbeelding rescue boards

Bij de redders staan wij altijd open voor vernieuwing. Onder dit moto heeft reddersclub Oostende 2 rescue boards ter beschikking. Deze boards vinden we terug bij alle professionele reddingsdiensten (bv. Bondi Beach).

Tijdens de lessen leren ze dit gebruiken + de voordelen ten opzichte van een klassieke redding.

Zomertrainingen

23.06.2015

Afbeelding zomertraining
Tijdens de zomermaanden juli en augustus vinden de lessen plaats aan de surfclub “outside” te Oostende.

Hier leren de jongeren om te gaan met de zee. Dit is ook het moment waar ze de theorie lessen direct kunnen linken aan de praktijk (bv. waarom drijven we nu af naar het oosten= stromingsleer).

Daarnaast vinden er ook een paar bezoeken aan de redders aan zee plaats waarbij de werking wordt uitgelegd.

Zeezwemproef

23.06.2015

Afbeelding zeezwemproef

In de zomer vinden er telkens 2 voorbereidende zeezwemproeven plaats, 1 in juli en 1 in augustus zodat de jongeren die op reis gaan ook de kans krijgen om hieraan deel te nemen.

Deze zeezwemproeven worden gegeven als voorbereiding op de echte zeezwemproef tijdens de opleiding “redder aan zee”(wobra).Daarvoor zorgen we er ook voor dat deze proeven zoveel mogelijk gelijklopend zijn aan de echte.

Om alles veilig te laten verlopen vinden deze proeven plaats tijdens de bewaakte dienst van de redders, die dan indien mogelijk ons begeleiden.

Gebruik van rescue tubes

23.06.2015

Afbeelding rescue tubes

De reddersclub heeft zelf een 5 tal rescue tubes ter beschikking.

Deze worden gebruikt om drenkelingen efficiënter te vervoeren.

Het gebruik hiervan vindt men vooral terug in de cursus hoger redder (redfed).

Reddersclub Oostende werkt trots samen met

Stad Oostende VVW Inside Outside Redfed Tersteene Dehaene Lochy